Ordförande: Ulf Eliasson, Fålhagsgatan 62

Vice ordförande: Göran Kahlström, Gunstagatan 30

Kassör: Ida Grenängen, Hammarbygatan 30

Ledamot: Sven Nyström, Lyckan 1

Ledamot: Jan Evaldsson, Hammarbygatan 32

Ledamot: Bernth Nyström, Lyckan 3

Ledamot: Emma Asplund, Smedsbylegatan 25

Valberedningen

Per Kangru, Smedsbylegatan 21

Julia Sverke, Hammarbygatan 58

 

Revisorer

Birgitta Österblom, Smedsbylegatan 15

Anders Hägg, Gunstagatan 15