Hösthälsning

Vi hoppas ni kunnat njuta av höstlövens alla vackrafärger och hunnit påbörja förberedelserna inför vintern, städat undanträdgårdsmöbler och flyttat inomhus för mysiga kvällar med tända ljus.

Våren och sommaren blev inte riktigt somplanerat eller som vi önskat eller tänkt. Umgänge med släkt, vänner och grannarhar begränsats och skjutits på framtiden och vi har en ovanlig tid bakom ossoch den verkar inte vara över ännu.

Pandemin började plötsligt ochkrisartat men har nu övergått i ett mer kroniskt läge, och vi behöver fortsättaatt tänka om och arrangera aktiviteter på nya sätt så länge pandemin fortgår. Fålhagensegnahemsförening är ändå redo att ta sig an 2021, och även om allt inte är riktigtsom vanligt så har krisen med Covid-19 fått oss att förstå att gemenskap medandra är betydelsefullt i våra liv.

Aktiviteter 2020

Trots pandemin valde vi i mars att ändå ha årsmöte, då vi insåg att pandemin inteskulle gå över innan årets slut. Vi följde folkhälsomyndighetensrekommendationer och hade både handsprit och höll Corona avstånd.

De aktuella arbetsgrupperna kring solpaneler, bullervallen mot Tycho Hedén ochsnöskottningsgruppen har fortsatt att bevaka sina intresseområde, även om mycketi samhället just nu ligger på is. Är du intresserad av någon av arbetsgrupperna,eller vill starta en ny arbetsgrupp kring en fråga du brinner för, kontaktaföreningen.

Under året har föreningens koordinator inom Grannsamverkan fortsatt att bevaka ochsamordna arbetet med att förebygga brott i området. Att alla grannar hjälps åtoch är uppmärksamma är A och O för att kunna förbygga och upptäcka brott.

Vår slutna Facebookgrupp ”Fålhagens egnahemsförening medlemmar” fortsätter att växa ochanvänds som en viktig informationskanal grannar emellan när man önskar nå uttill hela området. All viktigt information mejlar även styrelsen ut till demedlemmar som uppgett sin e-post adress till oss.

Vi valde att ställa in den annars så mycketuppskattade påskäggsorienteringen dåläget var kritiskt just då i Uppsala.

I april gjorde vi bedömningen att det vargenomförbart att genomföra containerdagenpå ett Coronasäkert sätt och vi lyckades återigen fylla båda containrarna medträdgårdsavfall. Tack till alla som såg till att hålla avstånd.

Midsommaraftonfick vi tillslut inse inte var rimligt att genomföra, det kändes tråkigt mensom ett helt rätt beslut då det brukar komma rätt många som vill dansa runtstången.

I augusti hade vi områdesloppis på våra uppfarter. Det var mycket uppskattat ochvälbesökt, så det konceptet kör vi på även till våren.

Nyårsfirandethoppas vi kommer kunna genomföras men upplägget kommer i så fall bli liteannorlunda.

Medlemsavgiften är 150kr och inbetalningskort för 2020 har inte gått ut tidigare men nu är det dags att betala in medlemsavgiften om du önskar blir ny medlem/fortsätta vara med i föreningen. Till PlusGirokonto 1 47 46 -2, uppge fastighetsbeteckning eller din adress.

Vi önskar er en fortsatt skönhöst/vinter och ber er att kämpa på, hålla avstånd och tvätta händerna.

/Hälsningar från styrelsen

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *